Bun venit pe site-ul Direcției de Sănătate Publică Harghita!

 

Direcția de Sănătate Publică Harghita (DSP Harghita) pune în aplicare pe plan local politica de sănătate și programele naționale de sănătate ale Ministerului Sănătății, reprezentând instituția publică deconcentrată a acestuia. Principalele prevederi legale care reglementează organizarea și funcționarea DSP Harghita sunt HGR nr. 144/2010 și OMS nr. 1078/2010.

Principalele atribuții ale instituției:

 • Evaluează periodic starea de sănătate a populației din teritoriul arondat, participă la stabilirea nevoilor de servicii de sănătate din județul Harghita
 • Identifică probleme prioritare de sănătate publicăși întreprinde măsuri pentru rezolvarea lor în limita competențelor
 • Participă la elaborarea și implementarea strategiilor de sănătate publică regionale și naționale
 • Supraveghează aplicarea politicilor guvernamentale și europene de sănătate pe plan local în toate domeniile de activitate
 • Implementează programe de sănătate și coordonează aplicarea lor în sistemul sanitar în spiritul prevenirii cât mai precoce a bolilor și protejării sănătății umane
 • Supraveghează dezvoltarea și organizarea, autorizează și coordonează activitatea unităților sanitare din teritoriu
 • Coordonează, participă și promovează educația pentru sănătate a populației
 • Supraveghează efectele asupra sănătății a mediului înconjurător
 • Autorizează și controlează activitățile cu impact major asupra sănătății umane din aria de competență
 • Coordonează asistența medicală în caz de calamități, catastrofe și situații deosebite pe teritoriul județului
 • Organizează culegerea și prelucrarea informațiilor statistice medicale prevăzute de legislație
 • Colaborează cu alte instituții și organizații neguvernamentale interesate și implicate în activitatea de promovare, educare și protejare a sănătății
 • Efectuează servicii și lucrări de specialitate în domeniul competenței la cerere - contra cost

Director executiv Dr. Tar Gyöngyi

Director executiv adjunct Dr. Vass Előd

 • Phone: 0266-310.423, 0266-324.483 int. 116
 • Fax: Fax: 0266-371.142, 0266-371.959
 • Email: vass@aspharghita.ro

Director executiv adjunct economic Ec. Mihok Enikő

Structura organizatorică a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Harghita

Preambul

Prezentul Regulament de Ordine Interioara stabileşte raporturile de muncă, disciplină si comportament în cadrul Direcţiei de Sănătate Publica Judeteana Harghita , conform dispoziţiilor din Legea nr. 53/2000 republicată – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 188/1999 republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

Descărcați documentul complet de aici:

Regulamentul intern al direcţiei de sănătate publică harghita 2016 168,5 KO

Numele An An An An
Albert Zsuzsanna   2016 2017 2018
Ambrus Matyas Eva   2016 2017 2018
Andras Attila 2015 2016 2017 2018
Antal Zsofia 2015 2016 (2)  
Bodo Eva Julia 2015 2016 2017 2018
Bokor Martin 2015 2016 (1)  
Chindea Lidia 2015 2016 2017 2018
Ciotlos Margareta 2015 2016 2017 2018
Csiki Irma 2015 2016 2017 2018
Demeter Istvan 2015 2016 2017 2018
Elekes Pal 2015 2016 2017 2018
Eltes Edit 2015 2016 2017 2018
Fancsali Ibolya 2015 2016 2017 2018
Fatu Daniela Marilena 2015 2016 2017 2018
Fazakas Pal 2015 (1)    
Ferencz Iozsef Lorand     2017 2018
Ferenczy Zsuzsa 2015 2016 2017 2018
Fuleki Ildiko 2015 2016 2017 2018
Galffy Csilla 2015 2016 2017 2018
Gothar Katalin 2015 2016 2017 2018
Gothard Eva 2015 2016 2017 2018
Gyulai Lehel Jozsef 2015 2016 2017 2018
Hajdu Katalin 2015 2016 2017 2018
Kasler Monica 2015 2016 2017 2018
Kis Anna 2015 2016 2017 2018
Krausz Ludovic Tibor 2015 2016 2017 2018
Kucserik Beata Katalin   2016 2017 2018
Kucserik Catalina 2015 2016 2017 2018
Lazar Cecilia Erzsebet 2015 2016 2017 2018
Lorincz Ana 2015 (1)    
Lukacs Erika 2015 2016 2017 2018
Mihok Eniko 2015 2016 2017 2018
Miklos Eliza Eva 2015 2016 2017 2018
Miklos Tiberiu Petre 2015 2016 (1)  
Miron Cornelia 2015 2016 2017 2018
Pataki Peter Sandor 2015 2016 2017 2018
Salamon Ildiko 2015 2016 2017 2018
Sandor Beata Katalin       2018
Sarig Ibolya 2015 2016 2017 2018
Sincean Tudor David 2015 2016 2017 2018
Szabo Gyula 2015 2016 2017 2018
Tar Gyongyi 2015 2016 2017 2018
Taran Carmen Monica 2015 2016 2017 2018
Todor Beata       2018
Vass Elod 2015 2016 2017 2018
Vass Eva 2015 2016 (3)  

(1) - ieșit la pensie

(2) - raport de serviciu suspendat

(3) - raport de serviciu modificat