ORDIN MS nr. 1101

ORDIN MS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei ...

30 Sep 2016 Detalii

ORDIN MS nr. 961

ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice ...

19 Aug 2016 Detalii

HOTĂRÂRE nr. 520

HOTĂRÂRE nr. 520 din 20 iulie 2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri ...

20 Iul 2016 Detalii

LEGEA nr. 301

LEGEA nr. 301 din 27 noiembrie 2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele ...

27 Noi 2015 Detalii

HOTĂRÂRE nr. 617

HOTĂRÂRE nr. 617 din 23 iulie 2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a ...

23 Iul 2014 Detalii

REGULAMENT (UE) nr. 655/2013

Regulament (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate ...

10 Iul 2013 Detalii

ORDIN MS nr. 1226

ORDIN nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a ...

03 Dec 2012 Detalii

ORDIN MS nr. 208

ORDIN nr. 208 din 7 martie 2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul ...

07 Mar 2012 Detalii