ORDIN MS nr. 1301

ORDIN nr. 1301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

20 Iul 2007 Detalii

HOTĂRÂRE nr. 589

HOTĂRÂRE nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor ...

13 Iun 2007 Detalii

LEGEA nr. 118

LEGEA nr. 118 din 2 mai 2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

02 Mai 2007 Detalii

LEGEA nr. 96

LEGEA nr. 96 din 16 aprilie 2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului ...

16 Apr 2007 Detalii

LEGEA nr. 482

ORDIN nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului ...

14 Mar 2007 Detalii

ORDIN MS nr. 320

ORDIN nr. 320 din 15 februarie 2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul ...

15 Feb 2007 Detalii

REGULAMENT (CE) nr. 2023/2006

Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor ...

22 Dec 2006 Detalii

REGULAMENTUL (CE) NR. 1924

REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate ...

20 Dec 2006 Detalii

ORDIN MS nr. 1398

ORDIN nr. 1398 din 14 noiembrie 2006 pentru aprobarea modalităţii de remunerare a experţilor medicali

14 Noi 2006 Detalii

ORDIN MS nr. 1343

ORDIN nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă ...

06 Noi 2006 Detalii