ORDIN MS nr. 1255

ORDIN nr. 1255 din 7 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea, centralizarea şi raportarea informaţiilor privind expunerea medicală a populaţiei la radiaţii ionizante