ORDIN MS nr. 592

ORDIN nr. 592 din 25 mai 2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat