Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM

ORDIN nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

ORDIN nr. 2.508/4.493/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

LEGEA nr. 123/2008

12 Sze 2023

LEGEA nr.123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar

HOTĂRÂRE nr. 652 din 3 august 2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023-2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023-2024

Ordinul nr.1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi

ORDIN nr. 2459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate - actualizat

Situația dosarelor pentru tratamente în străinătate

Conform art. 3 alin. (11) al Ordinului 50. din 23 ianuarie 2004, în anul 2021:

    a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate: 2

    b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:

  1. numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 2
  2. numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale: 2
  3. numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare: 1 și 1 în curs de procesare
  4. numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii: 1

    c) numărul dosarelor la care este consemnat …

ORDIN nr. 1163 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017