Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN nr. 50 din 23 ianuarie 2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate - actualizat

Situația dosarelor pentru tratamente în străinătate

Conform art. 3 alin. (11) al Ordinului 50. din 23 ianuarie 2004, în anul 2021:

    a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate: 2

    b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:

  1. numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 2
  2. numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale: 2
  3. numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare: 1 și 1 în curs de procesare
  4. numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii: 1

    c) numărul dosarelor la care este consemnat …

ORDIN nr. 1163 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017

LEGE nr. 185/2017

24 Iul 2017

LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

ORDIN MS nr. 679/2017

19 Iun 2017

ORDIN nr. 679 din 19 iunie 2017 pentru aprobarea Statutului Colegiului Fizioterapeuţilor din România

ORDIN MS nr. 592/2017

25 Mai 2017

ORDIN nr. 592 din 25 mai 2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat
HOTĂRÂRE nr. 155 din 30 martie 2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018

ORDIN MS nr. 377/2017

30 Mar 2017

ORDIN nr. 377 din 30 martie 2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018
ORDIN nr. 1520 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii