Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Serviciul de control în sănătate publică îşi desfăşoară activitatea pe baza Planului naţional şi planului local de control, fiind subordonat directorului adjunct de sănătate publică, organizat în două compartimente:

  1. Compartimentul inspecţia şi controlul factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă

  2. Compartimentul control unităţi şi servicii de sănătate

 

Activități

  • Serviciul de control lucrează pentru siguranţa populaţiei controlând respectarea normelor de igienă în domeniul mediului, alimentelor, radiaţiilor, muncii, colectivităţilor de copii şi nu în ultimul rând al unităţilor şi serviciilor sanitare.
  • Constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă Prescrie măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate
  • Retrage avizul sanitar în cazul în care substanţele sau produsele sunt neconforme sau nu sunt respectate normele de igienă
  • Participă la activităţile specifice de control în domeniul alimentelor, suplimentelor alimentare, colectivităţilor de copii şi tineret, produselor cosmetice, noxe profesionale, riscuri din mediul industrial
  • Controlează, evaluează şi verifică condiţiile necesare pentru asigurarea calităţii activităţii medicale în unităţile sanitare (asistenţa medicală primară, de specialitate, de urgenţă şi din unităţile cu paturi)
  • Colaborează, controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile cu risc şi în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului