Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

Compartimentul de supraveghere epidemiologică şi control boli transmisibile îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu obiectivele şi activităţile prevăzute în Programele Naţionale de Boli Transmisibile.

Obiectiv

Protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea 

 1. populației la vârstele prevăzute în Calendarul naţional de vaccinare
 2. grupelor populaţionale la risc

 

Activități

 • reluarea, transportul, depozitarea și distribuirea vaccinurilor achiziționate la nivel național
 • realizărea catagrafiilor pe grupe vârstă pentru fiecare tip de vaccin
 • centralizarea necesarului de vaccinuri şi urmărirea utilizarii eficiente a vaccinurilor solicitate şi repartizate
 • instruirea personalului medical vaccinator
 • supervizarea modului de administrare în condiţii de siguranţă maximă și verificarea condiţiilor de păstrare a vaccinurilor, respectarea lanţului de frig
 • identificarea comunităţilor cu acoperire vaccinală suboptimală şi organizarea campaniilor suplimentare de vaccinare pentru recuperarea restanţierilor
 • estimarea acoperirii vaccinale, pe baza metodologiei unice naționale
 • supravegherea reacţiilor adverse postvaccinale indezirabile
 • identificarea grupelor populaţionale la risc în situaţii epidemiologice deosebite şi/sau în urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională şi organizarea de campanii suplimentare de vaccinare

 

Lista furnizorilor de servicii medicale contractate pentru derularea programelor naționale de vaccinare în 2022

Lista MF 444,2 KO

Obiectiv
 
Depistarea precoce şi asigurarea diagnosticului etiologic al bolilor transmisibile, în vederea implementării măsurilor de limitare a răspândirii acestora la nivel naţional şi internaţional
 
Activităţi
 • supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile considerate probleme de sănătate publică
 • instituirea şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control al focarului de boală transmisibilă prin efectuarea investigației epidemiologice, depistarea contacţilor/populaţiei la risc, efectuarea tratamentului profilactic, vaccinări suplimentare, efectuarea dezinfecţiei în focar
 • realizarea activităţilor epidemiologice în situaţii de urgenţă provocate de calamităţi naturale, precum inundaţii, cutremure şi altele asemenea
 • desfăşurarea acţiunilor speciale de depistare activă şi prevenire a bolilor transmisibile, în funcție de situația epidemiologică
 • organizarea de instruiri ale personalului medico-sanitar şi ale mediatorilor sanitari cu privire la prevenirea, depistarea, raportarea şi controlul bolilor transmisibile precum şi cu privire la vaccinarea populaţiei din grupele expuse la risc sau din comunităţile greu accesibile
 • depistarea, verificarea, investigarea şi raportarea alertelor naţionale, verificarea și investigarea locală a alertelor internaţionale şi asigurarea răspunsului rapid

Obiective

 1. reducerea răspândirii infecţiei HIV/SIDA, prin depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc, precum şi prin depistarea precoce a persoanelor infectate HIV simptomatice
 2. asigurarea tratamentului bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA

 

Activităţi

 • efectuarea testelor specifice de screening la femeile gravide şi la persoanele din grupele de risc
 • confirmarea cazurilor de infecţie HIV și luarea în evidenţă a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA
 • asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor necesare profilaxiei postexpunere
 • derularea de activităţi de informare-educare-comunicare pentru promovarea comportamentelor cu risc minim de dobândire a infecţiei HIV/SIDA
 • distribuirea seringilor de unică folosinţă şi acelor necesare activităţilor de schimb de seringi în scopul prevenirii transmiterii infecţiei HIV/SIDA la utilizatorii de droguri injectabile, către unităţi sanitare care derulează programul
 • reducerea transmiterii verticale a infecţiei HIV
 • asigurarea, în spital şi în ambulatoriu, a medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecţie HIV/SIDA și pentru profilaxia principalelor infecţii oportuniste asociate cu infecţia HIV/SIDA
 • asigurarea managementului bolnavului HIV/SIDA

Obiective

 1. reducerea prevalenţei şi a mortalităţii prin tuberculoză
 2. tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

 

Activități

 • depistarea, asigurarea diagnosticului,  înregistrarea și supravegherea cazurilor de tuberculoză
 • controlul simptomaticilor respiratori, a suspecţilor, contacţilor şi altor grupuri cu risc crescut, prin examen clinic, radiografie pulmonară şi, după caz, examen  bacteriologic
 • asigurarea tratamentului  profilactic pentru contacţii cazurilor contagioase
 • asigurarea tratamentului bolnavilor de tuberculoză și monitorizarea răspunsului terapeutic
 • efectuarea testării HIV pentru pacienţii suspecţi/confirmaţi de tuberculoză
 • investigația epidemiologică și aplicarea măsurilor de control în focarele de tuberculoză
 • monitorizarea la nivel judeţean a derulării activităților acestui domeniu la nivelul unităților sanitare de pneumoftiziologie din judeţ

Obiectiv
Creşterea calităţii serviciilor medicale și siguranței pacientului prin reducerea riscului de apariție a infecţiilor asociate asistenței medicale

 

Activităţi

 • supravegherea a infecţiilor asociate asistenței medicale
 • supravegherea antibiotipului tulpinilor microbiene care determină infecţii invazive
 • formarea profesională a personalului medical pentru supravegherea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, precum și pentru monitorizarea utilizării antibioticelor
 • îndrumarea metodologică a spitalelor care derulează programul, în conformitate cu metodologia națională
 • realizarea studiului de prevalenţă de moment a infecţiilor asociate asistenței medicale şi a consumului de antibiotice din spital