Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Populația județului, Date demografice, Morbiditate, Activitatea rețelei sanitare

A tartalomért felelős személy:

 • Salamon Ildiko

 • Kasler Monika

Statistica medicală este o ramura a statisticii care culege şi prelucrează date din domeniul medical. Această ştiinţă este extrem de importantă deoarece cu ajutorul ei se pot descoperi şi explica fenomene medicale majore la nivelul populaţiei sau pe anumite grupuri restrânse (nou născuţi, gravide, grupe de vârstă, sex, bolnavi de anumite boli, locuitorii unei anumite regiuni geografice, oamenii care au o anumită profesie sau care lucrează într-un anumit sector economic, influenţa presiunilor sociale asupra prevalenţei bolilor psihice etc).

Astfel se poate afla prevalenţa, incidenţa sau gradul de agresivitate a unor boli la nivel social si se pot stabili politici de sănătate pentru combaterea unor tendinţe nocive sau din contra se pot încuraja anumite măsuri (în cazul dispariţiei sau micşorşrii incidenţei anumitor boli).

 


 

Machetă raport trimestrial pentru medici ginecologi 11,3 KO

Machetă raport anual pentru medici specialiști, stomatologi 10,0 KO

 

 

Activități

 

Centralizarea:

 • activităţii cabinetelor şcolare
 • activităţii dispensarelor TBC
 • activităţii medicilor de familie
 • activităţii spitalelor din judeţ
 • Bolnavilor ieşiţi din spitalele judeţului
 • cheltuielilor bugetare ale unităţilor sanitare
 • consumului trimestrial  de medicamente din unităţile sanitare
 • D.S.privind situaţia bolnavilor de diabet zaharat
 • infectiilor nozocomiale
 • investigaţiilor de laborator
 • morbidităţii pe judeţ
 • personalului sanitar pe judeţ

Completarea:

 • Centralizatorului lunar
 • Dării de seamă  privind principalii indicatori ai cunoaşterii  sănătăţii
 • SAN
 • SINTEZEI pe judeţ

 

Codificarea:

 • cauzelor de deces
 • deceselor prin accidente si transmiterea la Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică
 • Fişelor de deces perinatal, sub 1 an, 1-4 ani şi fişe de deces materne

 

Altele:

 • organizarea bazei de date judeţene
 • colectarea şi verificarea datelor raportate de medicii de familie