Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Autorizări și notificări

Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

 

Documente descărcabile:

Cerere 34,5 KO

Declarație pe proprie răspundere 54,5 KO   (numai pentru autorizația pe propria răspundere)

Az informaciot szolgaltatja:

 • Inregistrare cabinete medicale: Hajdu Katalin

 • Reglementare unitati sanitare: Lazar Cecilia

 • Reglementare in domeniul igienei:  Hajdu Laszlo

 • Reglementare in domeniul medicinei muncii: Cserei Maria

 • Reglementare in domeniul igienei radiatiilor ionizate: Pataki Sandor

Documentaţia trebuie să conţină:

 • cererea de autorizare şi documentele specifice obiectivului/activităţii, (link ami hianyzik egyelore)
 • declaraţia pe propria răspundere semnată de managerul unităţii/administratorul si/sau titularul activităţii, după caz (link ami hianyzik egyelore)
 • memoriul tehnic;
 • planul de situaţie cu încadrarea în zonă;
 • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate;
 • actul de înfiinţare al solicitantului;
 • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;

Pentru autorizarea sanitară în baza declaraţiei pe propria răspundere nu se percep tarife, decât în cazul rezolvării în regim de urgenţă

Documentaţia trebuie să conţină:

 • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.

 

Pentru autorizarea sistemelor de apă potabilă documentaţia va mai conţine:

 • informaţii care să permită evaluarea calităţii apei la sursă şi variaţiile posibile de calitate şi cantitate, pe o perioadă de cel puţin un an, inclusiv buletine de analiză a apei brute;
 • evaluarea riscurilor posibile de modificare a calităţii apei la sursă;
 • studiul hidrogeologic şi zonele de protecţie sanitară;
 • planul de măsuri pentru controlul riscurilor identificate şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • planul de management al riscului şi studiile efectuate pentru justificarea alegerii produselor şi procedeelor de tratare;
 • specificarea măsurilor preconizate pentru ca apa produsă să corespundă cerinţelor de calitate înainte de a fi distribuită şi pentru reducerea potenţialului de dizolvare a plumbului, cuprului şi nichelului în apa produsă;
 • schema sistemului de producere şi de distribuţie a apei

Se efectuează la solicitarea clienţilor pentru activităţi existente.

Documentaţia trebuie să conţină:

 • cerere Model
 • documente aferente specifice domeniului activităţii, (schiţa de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate, după caz; proiectul obiectivului din care să reiasă circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora, după caz;)
 • memoriul tehnic în care este descris modul de îndeplinire a cerinţelor prevăzute de reglementările legale specifice domeniului de activitate;

Se efectuează la solicitarea clienţilor, pentru activităţi existente.

Documentaţia trebuie să conţină:

 • cerere semnată de titularul activităţii /administrator;
 • dosarul tehnic, conform reglementărilor legale specifice, în vigoare;
 • dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitară, după caz;
 • declaraţia pe propria răspundere că spaţiul pentru care se solicită autorizarea este deţinut legal şi nu face obiectul vreunui litigiu;
 • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant în etapa de evaluare a obiectivului.
Nr. crt. Obiecte/activităţi Procedura de reglementare sanitară
1 Fazele de amplasare, construcţie şi reamenajare a unităţilor, în care se vor desfăşura practici şi activităţi nucleare, ce vor necesita ulterior autorizaţia sanitară de utilizare-funcţionare Avizare sanitară
2 Producere, manipulare şi utilizare-funcţionare instalaţii nucleare şi radiologice şi surse, din practici şi activităţi nucleare Autorizare sanitară
3 Lucrul cu surse radioactive deschise în exteriorul unităţii de bază Autorizare sanitară
4 Fazele de conservare, încetare a activităţii şi dezafectare instalaţii nucleare şi radiologice cu risc radiologic semnificativ Avizare sanitară
5 Activitate de transport de surse şi materiale radioactive, ce prezintă risc radiologic semnificativ Avizare sanitară
6 Activităţi nucleare cu risc radiologic semnificativ ce se autorizează de către CNCAN prin ÎNREGISTRARE ŞI AUTORIZARE ÎN FAZĂ UNICĂ Autorizare sanitară

Legislaţie aplicabilă

 

Tarife

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tarif (RON) Plata se efectuează la
1 Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 500 Trezorerie
2 Certificarea conformităţii 400 Casieria DSP
3 Asistenţă de specialitate de sănătate publică 400 Casieria DSP
4 Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgenţă 150 Casieria DSP
5 Acordare viză anuală 400 Trezorerie

Studii de impact:

12.04.2024 Studiu de evaluare a impcatului asupra sănătății populației în relație cu proiectul ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Mărtiniș.pdf 4,0 MO
02.04.2024 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Voșlăbeni.pdf 1,9 MO
04.03.2024 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție LABORATOR DE PRODUCȚIE PRODUSE COSMETICE situat în municipiul Odorheiu Secuiesc.pdf 1,0 MO
20.02.2024 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR în Miercurea-Ciuc.pdf 10,4 MO
29.01.2024 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortul populației pentru obiectivul de investiție CONSTRUIRE TABĂRĂ DE VARĂ PENTRU VACI ȘI ANEXĂ PENTRU FURAJE, situat în comuna Plăieșii de Jos, satul Iacobeni.pdf 2,5 MO
26.01.2024 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu funcționarea unei FERME DE VACI DE LAPTE în comuna Frumoasa, sat Bârzava.pdf 8,4 MO
25.01.2024 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortul populației pentru obiectivul de investiție FERMĂ DE VACI, situat în sat Lăzarea, comuna Lăzarea, Nr. 1472.pdf 1,8 MO
25.01.2024 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortul populației pentru obiectivul de investiție FERMĂ DE VACI, situat în sat Lăzarea, comuna Lăzarea, Nr. 1471.pdf 1,4 MO
25.01.2024 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu FUNCȚIONAREA UNUI GRAJD CU ȘOPRON ȘI PLATFORMA DE DEJECȚII în localitatea Lunca de sus.pdf 8,2 MO
10.01.2024 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui GRAJD PENTRU BOVINE, VACI DE LAPTE, în comuna Lupeni, sat Păltiniș.pdf 10,3 MO
14.12.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Mădăraș.pdf 9,7 MO
08.12.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Siculeni.pdf 10,1 MO
28.11.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Sântimbru.pdf 9,7 MO
23.11.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unui CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR în comuna Sândominic.pdf 10,6 MO
21.11.2023 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție CONSTRUIRE STAȚIE DE EPURARE CU CLĂDIRI ANEXE, CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE situat în sat Remetea, comuna Remetea.pdf 2,1 MO
17.11.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Sănsimion.pdf 9,8 MO
16.11.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu înființarea unui centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în orașul Borsec.pdf 10,9 MO
23.10.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu înființarea unui CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR în satul Ciaracio, comuna Ciceu.pdf 10,0 MO
23.10.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu înființarea unui CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR în orașul Băile Tușnad.pdf 5,2 MO
11.10.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unei STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE în comuna Simonești.pdf 11,1 MO
10.10.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unei platforme pentru DEPOZITARE GUNOI DE GRAJD în comuna Sânmartin.pdf 7,8 MO
03.10.2023 Studiu de impact asupra stării de sănătate a populației în relație cu construirea unei stații de epurare a apelor uzate în orașul Băile Tușnad.pdf 8,4 MO
08.08.2023 Studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR in satul BANCU, comuna Ciucsangeorgiu.pdf 10,5 MO
21.07.2023 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii şi confortului populaţiei pentru obiectivul de investiţie „ÎNFINȚARE FERMĂ DE BOVINE ÎN COMUNA CICEU”, situat în comuna Ciceu.pdf 2,0 MO
10.07.2023 Studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu INFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR in comuna Ciumani.pdf 5,6 MO
1 2 >