Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Activități

 • avizarea, la cererea conducerii, a actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
 • participarea la negocierea şi încheierea contractelor;
 • elaborarea cererilor de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modificare ori, renunţare la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;
 • reprezentarea şi apărarea intereselor direcţiei de sănătate publică în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea direcţiei de sănătate publică;
 • participarea la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;
 • obţinerea titlurilor executorii şi sesizarea directorul adjunct economic în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizarea organul de executare silită competent;
 • urmărirea şi transmiterea organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;
 • asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a structurilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;
 • semnalarea organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative ;
 • analizarea modului în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;
 • formularea propunerilor pentru luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror altor abateri;
 • realizarea evidenţelor actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;
 • asigurarea consultanţei juridice tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi serviciilor sanitare publice din subordine;