Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Lista oficiala a analizelor DSP noi 2022.pdf 654,9 KO

 

Laboratoarele de microbiologie al DSP este compus din:

 • Laborator de microbiologie sanitară ape
 • Laborator de microbiologie sanitară alimente
 • Laborator microbiologie supraveghere şi diagnostic al  bolilor infecţioase - bacteriologie, serologie
 • Laborator de diagnostic molecular

 

Domenii de activitate

Conform regulamentului de functionare ord 1078/2010 laboratorul de diagnostic microbiologic

 • participa la efectuarea investigatiei epidemiologice
 • asigura diagnosticul etiologic pentru bolile infectioase
 • asigura diagnosticul microbiologic pentru solicitarile serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile
 • monitorizeaza circulatia unor microorganisme si situatia antibioticorezistentei microorganismelor
 • efectueaza analize microbiologice la solicitarea serviciului de control in sanatate publica
 • efectueaza analize microbiologice din probe de apa , aer, alimente si factori de mediu
 • efectueaza analize microbiologice la cererea unor beneficiari pentru care se percep taxe

Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, este reevaluat de către RENAR pentru obținerea acreditării.

Se utilizează metode de analiză standardizate și metode alternative validate, respectând cerințele standardului 17025:2018.

Vedeți  Certificatul de acreditare 1,5 MO

 

Laborator de microbiologie

Telefon: 0266 310 423 int. 134, 135
Fax: 0266 371 959
Email: microbio@aspharghita.ro

Program

Ziua Orar
Luni - Vineri  8:00-15:00

Analize din apa potabilă şi apă minerală îmbuteliată sau neîmbuteliată, apă de îmbăiere

 • Numărarea coloniilor la 22°C si 37°C
 • Detectarea şi numărarea Bacteriilor coliforme
 • Detectarea şi  numărarea Escherichia coli
 • Identificarea şi numărarea Enterococilor intestinali
 • Detectarea şi numărarea Clostridium perfringens
 • Detectarea şi numărarea Pseudomonas aeruginosa
 • Detectarea şi numărarea sporilor de bacterii anaerobe sulfito-reducătoare
 • Determinarea prezenței bacteriilor din genul Salmonella

 

Analize din alimente
 • Determinarea numărului total de germeni
 • Determinarea numărului de enterobacterii
 • Determinarea nr. total de Escherichia coli
 • Determinarea prezenței bacteriilor din genul Salmonella
 • Determinarea numărului total de stafilococi coagulazo-pozitivi
 • Determinarea numărului total de drojdii si mucegaiuri
 
Controlul bacteriologic al condiţiilor de igienă din unitaţile alimentare
 • Controlul bacteriologic al recipientelor, utilajelor
 • Controlul bacteriologic al suprafeţelor
 • Aeromicroflora
 • Controlul bacteriologic al mâinilor personalului

 

Controlul bacteriologic pentru spitale

 • Controlul eficienţei sterilizării
 • Controlul menţinerii sterilităţii
 • Controlul condiţiilor igienico-sanitare
 • Aeromicrofloră
 • Controlul bacteriologic al personalului

Bacteriologie

 • Analiza microbiologică şi micologică al exudatului faringian şi al secreţiei nazale
 • Coprocultura
 • Examen  coproparazitologic
 • Urocultura
 • Alte culturi din produse patologice (plăgi, secreţii)
 • Antibiograma

 

Serologie

 • Test RPR
 • Test TPHA
 • Determinarea  antigenelor şi anticorpilor anti-HIV1 și anti-HIV2

 

Analize

Identificarea:

 • germeni cu transmitere sexuala
 • germeni diareigeni
 • Mycobacterium tuberculosis
 • virusuri cauzatoare de meningita

Genotiparea:

 • virusurilor gripale
 • HLA B27  

 

Activitatea laboratorului se desfășoară conform OMS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene

 

 • Aici se efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate la solicitarea serviciului de control în sănătate publică, serviciului de supraveghere a sănătății publice și la cererea unor beneficiari.
 • Laboratorul de toxicologie efectuează determinări de noxe, conform legislației în vigoare în vederea evaluării de către specialiștii în domeniu (medicina muncii, inspectoratul teritorial de muncă) a condițiilor de muncă și a stării de sănătate a personalului angajat.
 • Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătăţii pentru a efectua monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile.  Se utilizează metode de analiză standardizate și metode alternative validate, respectând cerințele standardului 17025:2018, obținând acreditarea RENAR.

Vedeți Certificatul de acreditare 1,5 MO

Laborator de chimie și toxicologie sanitară

Phone: 0266-310 423 int. 137, 138
Fax: 0266-371.959
Email: labchimie@aspharghita.ro

Program

Ziua Orar
Luni - Vineri  8:00-15:00

În cadrul laboratorului specializat se efectuează determinări fizico-chimice și organoleptice pentru determinarea calității apei potabile, apelor minerale naturale, apelor de izvor si apelor de masă , conform prevederile legale în vigoare.

Acte normative: Legea nr. 458/2002 republicat 2011, HG 974/2005, HG 1020/2004

 

Activități

 • Monitorizarea apelor potabile și a apelor minerale naturale și îmbuteliate
 • Determinări spectrofotometrice:
  • amoniu
  • azotiți
  • azotați
  • clor rezidual liber
  • clor rezidual total
  • fier
  • mangan
  • aluminiu
  • sulfuri
 • Determinări volumetrice:
  • cloruri
  • indice de permanganat
  • duritate
  • bioxid de carbon
 • Determinări electrometrice și nefelometrice:
  • conductivitate
  • turbiditate
  • pH
 • Evaluarea calităţii apei din bazinele de înot şi piscine

 

 

Documente utile

Instrucțiuni de prelevare a probelor de apă 117,1 KO

Cerere de analiză a probei de apă 331,6 KO

 

In cadrul laboratorului se fectuează analize fizico chimice din diferite produse alimentare (pâine, produse de panificație și patiserie, paste făinoase, băuturi alcoolice și răcoritoare, produse din fructe și legume, produse lactate, preparate din carne, etc.) atât pentru serviciul de control în sănătate publică, supraveghere sănătate publică cât și la solicitarea producătorilor de produse alimentare ca prestație conf. O.M.S.208/2012

 

Activități

 • Grăsime totală
 • Determinări gravimetrice: 
  • Conținut de apă/substanță uscată
  • Migrare globală din materiale care vin în contact cu alimente
  • Concentrația alcoolică
 • Substanțe proteice
 • Determinarea valorii energetice din produse alimentare exprimată în kilocalorii sau în kilojouli/100g produs.
 • Refractometrie
  • Substanță uscată solubilă
 • Analie volumetrice
  • aciditate
  • alcalinitate
  • conținut de clorură de sodiu
  • Conținut de zahăr total
  • Conținut de iodat de potasiu din sare iodată

 

Documente utile

Cerere de analiză a probei de aliment 205,1 KO

 

Toxicologia industrială (ocupațională) studiază efectul nociv al substantelor toxice din mediul industrial, stabilește concentrațiile maxime admise și măsurile de profilaxie a intoxicațiilor profesionale.

Acte normative: O.M.S 119/2014; H.G. 1218/2006; H.G. 493/2006

 

Activități

 • Măsurarea agenți chimici (substanțelor toxice) în aerul locului de muncă:
  • Compuși organici volatili
  • Substante iritante
  • Monoxid de carbon
  • Dioxid de carbon
  • Hidrocarburi alifatice
  • Oxizi de azot, hidroxizi alcalini
  • Acid cianhidric
  • Acid fosforic
  • Acid clorhidric
 • Prelevarea activă a probelor de aer:
  • Pulberi totale si respirabile
 • Măsurarea nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat  (zgomot) A (AeqT)
 • Determinări biotoxicologice:
  • Evaluarea absorbției sau expunerii la noxe pentru o perioadă îndelungată de timp
  • Determinarea colinesterazei serice prin metoda enzimatică

Domenii de activitate

 • Activitatea laboratorului constă în controlul, supravegherea şi autorizarea sanitară a unităţilor nucleare din domeniul industrial şi medical ( radiodiagnostic,radioterapie, medicină nucleară ).
 • Laboratorul asigură supravegherea radioactivităţii apei potabile şi alimentelor, factori de mediu al căror conţinut radioactiv contribuie la expunerea la radiaţii a populaţiei, asigură menţinerea dozei efective prin ingestie în limitele prevăzute de norme.
 • Laboratorul efectuează analize radiometrice şi radiochimice contra cost şi pentru beneficiarii din afara sistemului sanitar.
 • Se utilizează metode de analiză standardizate și metode alternative validate, respectând cerințele standardului 17025:2018, obținând acreditarea RENAR.

Vedeți  Certificatul de acreditare 1,5 MO

 

 

Analize  radiometrice şi radiochimice  efectuate contra cost la solicitarea clientului

 • Dozimetrii de câmp Rx dentar, difractometrie şi similare
 • Dozimetrii de câm Rx diagnostic, terapie, defectoscopie
 • Dozimetrii de câmp la laborator cu surse deschise
 • Radiometria suprafeţelor
 • Spectrometrie standard pe timp de măsură ( minimum 20 de ore) NaI
 • Spectrometrie satandard de timp scurt NaI
 • Radiometrie alfa sau beta globală pt activităţi mari
 • Radiometrie alfa sau beta globală pt. activităţi mici
 • Determinarea concentraţiei de radon din aer

Laborator Igiena Radiațiilor

Phone: 0266-310.423 int.144, 145
Email: patakisandor@aspharghita.ro

Program

Ziua Orar
Luni - Vineri  8:00-14:00