Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

În atenția unităților medicale organizate în baza OG.124/1998 (unități private) care au in structură specialitatea pediatrie

 

Documente necesare pentru abilitarea/autorizarea medicilor specialiști cu privire la eliberarea in mod gratuit a Certificatelor medicale tip A5 pentru copii cu dizabilități

 

  • cerere tip ( model anexat) completată de medicul titular de cabinet/administratorul unității medicale organizate conform Legii nr. 31/1990;  Cerere de abilitare.pdf 419,1 KO
  • copie în conform cu originalul după certificatul de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale;
  • copie în conform cu originalul după Certificatul de membru al medicului specialist/medicilor specialiști, după caz, prin care se certifică abilitatea medicului în specialitatea medicală de către Colegiul Medicilor teritorial;
  • copii, în conform cu originalul, după contractul de muncă/prestări servicii ale medicilor specialițti angajați