Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Noutăți pentru unitățile de coafură, activități de înfrumusețare și unități DDD!!!

conform modificărilor OMS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoara activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei!!!

 

În atenția unităților care desfășoară:

  • activități de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare – cod CAEN 9602 ;
  • activității de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populaţie - cod CAEN 8129 

Conform prevederilor  Ordinul nr. 15/2020  pentru modificarea şi completarea  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1.030/2009 - privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, vă informăm că este OBLIGATORIE:

 

Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică

 

Certificarea conformitatii cu normele de igienă și sănătate publică se aplică la cererea  titularului și este necesară depunerea unei documentaţii, compuse din:

  1. Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030 din 2009 ( Cerere.doc 23,0 KO )
  2. Memoriul tehnic
  3. Planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  4. Schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  5. Actul de înfiinţare al solicitantului/certificat constatator ORC
  6. Acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului;  
  7. Contract deşeuri medicale (dacă e cazul)
  8. Chitanţa de plată a tarifului de certificare (200 lei)

 

Pentru soluționarea cererii de certificare a conformității cu normele de igienă și sănătate publică se analizează documentația depusă și se efectuează evaluarea obiectivului, în conformitate cu prevederile OMS 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, OMS 1136/2007 cu modificările și completările ulterioare, OMS 961/2016 cu modificările și completările ulterioare, OMS 1225/2003 cu modificările și completările ulterioare, OMS 1.030/2009 și HG 355/2007 actualizată.

Documentele se vor depune și se înregistrează la DSP Harghita, Miercurea-Ciuc, str. Mikó, nr. 1, de luni-vineri, între orele 8- 14.

Informații se pot obţine la nr. de  tel. 0266– 310.423.