Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

UNICEF | Cadrul de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescente

În România, copiii cu copii reprezintă un fenomen social complex. Consecința o reprezintă persistența României pe primele locuri în Europa în ceea ce privește nașterile la adolescente, perpetuarea acestui fenomen într-un cerc vicios întrepătruns îndeaproape cu sărăcia, cu costuri sociale și individuale semnificative.

Complexitatea acestei problematici face ca abordarea ei cu succes să nu poată fi îndeplinită de către un singur sector (sănătate, protectie socială sau educație), ci să necesite o abordare multisectorială, coerentă, preventivă, cu adevărat centrată pe beneficiar.  În acest context, Reprezentanța UNICEF în România a sprijinit o echipa natională de cercetători pentru a contura un cadru de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescente, ce  își propune să jaloneze intervenții necesare de a fi implementate la nivel national, local și județean, pentru a se ajunge la controlul fenomenului.

Cadrul de politici pentru prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescenți:
https://www.unicef.org/romania/ro/documents/cadrul-de-politici-pentru-prevenirea-sarcinilor-%C8%99i-consecin%C8%9Belor-acestora-la-adolescen%C8%9Bi

Sumar de politici: prevenirea sarcinilor și a consecințelor acestora la adolescente:
https://www.unicef.org/romania/ro/documents/sumar-de-politici-prevenirea-sarcinilor-%C8%99i-consecin%C8%9Belor-acestora-la-adolescente