Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

Obiectiv: protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

Domenii specifice:

 • Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă;
 • Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante;
 • Protejarea sănătăţii prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de muncă;
 • Protejarea sănătăţii publice prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari şi de nutriţie;

 

 

1.1. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena apei:

1.1.1. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari;

1.1.2. Supravegherea calităţii apei de îmbăiere;

1.1.3 Supravegherea calităţii apei de fântână şi a apei arteziene de utilizare publică;

1.1.4. Monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor;

1.1.5. Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici;

1.1.6. Program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile;

1.2. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena aerului:

1.2.1 Evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban;

1.3. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu expunerea la contaminaţi chimici:

1.3.1. Supravegherea produselor cosmetice în relaţie cu sănătatea umană;

1.3.2. Monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, băuturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se încadrează în categoria produselor chimice;

1.3.3. Supravegherea produselor biocide;

1.4. Protejarea sănătăţii publice în relaţie cu igiena habitatului uman:

1.4.1. Elaborarea unor criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socio-economice asupra stării de sănătate și de confort a populației;

1.4.2. Monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.

 

 

2. Activităţile privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiaţiilor ionizante

2.1. Radioprotecţia în expunerea medicală la radiaţii ionizante:

2.1.1. Monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii ionizante

2.1.2. Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante;

2.1.3. Monitorizarea activității de audit clinic al activității medicale cu radiații ionizante

2.1.4. Informarea, educarea și comunicarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante

2.1.5. Supravegherea nivelurilor de referinţă în diagnostic în expunerile medicale la radiaţii ionizante

2.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de radiaţii:

2.2.1. Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 2000/473/EUROATOM;

2.2.2 supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale.

2.3. Supravegherea stării de sănătate în relaţie cu radioactivitatea antropică:supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare.

 

 

 

3.1. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali:

3.1.1. elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizată a datelor privind sănătatea lucrătorilor;

3.1.2. supravegherea respectării cerințelor minime legislative privind sănătatea și securitatea în muncă a lucrătorilor expuși la riscuri generate de vibrații;

3.1.3. evaluarea expunerilor profesionale la tricloroetilena și tetracloretilena (percloretilena);

3.1.4. riscul contactării tuberculozei pulmonare (ca boală profesională) la personalul angajat în unitățile sanitare din România.

3.2. Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor în expunerea la radiaţii ionizante și neionizante:

3.2.1 Expunerea profesională la radiaţii ionizante și neionizante;

3.3. Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boală profesională la nivel naţional:

3.3.1 Monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională.

 

 

 

4.1. Evaluarea stării de nutriţie şi a tipului de alimentaţie al populaţiei:

4.1.1. supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei;

4.1.2. monitorizarea consumului de aditivi alimentari.

4.2. Monitorizarea calităţii şi valorii nutritive a alimentelor (suplimentelor alimentare, alimentelor tratate cu radiaţii ionizante, alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe, ape minerale naturale îmbuteliate, conţinutul de zaharuri şi grăsimi saturate, alimente cu destinaţie nutriţională specială, concentraţia de iod din sarea iodată pentru consumul uman):

4.2.1. Monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare;

4.2.2. Monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii;

4.2.3.monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe;

4.2.4. Monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);

4.2.5. Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;

4.2.6. Evaluarea valorii nutritive a alimentelor;

4.2.7. Evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială;

4.2.8. Rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România;

4.2.9. Evaluarea aportului de substanțe excitante din băuturi energizante.

4.3. evaluarea factorilor de risc din materiale şi obiecte care vin în contact cu alimentele:

4.3.1 Verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele.

 

Direcția de Sănătate Publică HARGHITA

Data completarii 18.01.2019

RAPORT DE ACTIVITATE PN II - Anul 2018

(pentru DSP județene si Mun. București)

 

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

1.1.1.1

supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari (Se raporteaza numai ce este prevazut in metodologie , nu si in alte activitati ale DSP)

Da

Fara numar de probe

(este activitate permanenta in sensul : efectuare programe de monitorizare de audit si control; activitate de supraveghere a respectarii acestor programe; activitate de raportare)

1.1.1.2

evaluarea calităţii apei de îmbăiere

Da

Numai in sezonul estival - se monitorizeaza calitatea apei a doua zone natural de imbaiere bisaptamanal o proba

1.1.1.3

supravegherea calitatii apei de fântână si a apei arteziene de utilizare publica

Nu

 • In curs de implementare  faza a II a conform metodologiei
 • Identificarea a 50 de surse

 • Prelevari de probe din 48 surse de pe teritoriul judetului harghita, analiza chumica si bacteriologica, centralizarea datelor si  trimiterea lor catre CRSP Iasi, conform metodologiei

1.1.1.4

monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

Da

Nr. probe recoltate și trimise pentru analize: 7

1.1.1.5

supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici

Nu

 

1.1.1.6

program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile

Da

 

1.1.2

evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban

Da

In curs de implementare, cu raportare catre luna martie anul curent

1.1.3.2

monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se incadreaza in categoria produselor chimice

Da

141 cazuri

 

1.1.4.2

monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Da

Activitate permanenta; este raportare trimestriala

 

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

2.1.1.1

monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii ionizante

Da

Datele au fost colectate de la unitătile sanitare. Urmează elaborarea si transmiterea raportului la Institutul Național de Sănătate Publică CNMRMC

2.1.1.2

supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante

Da

163 fise completate

2.1.1.3

monitorizarea acivitatii de audit clinic al activităţii medicale cu radiaţii ionizante

nu

Numai la CRSP Cluj

2.1.1.4

informarea, educarea şi comunicarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante

Nu

Numai la CRSP Cluj

2.1.1.5

supravegherea nivelurilor de referinta in diagnostic in expunerile medicale la radiaţii ionizante

Da

Datele au fost colectate si raportate

2.1.2.1

supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM

Da

 • Nr probe recoltate: 29
 • Nr. analize: 70

2.1.2.2

supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale

Da

Nr probe recoltate: 12  Nr. analize: 24

2.1.3

supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare

Nu

Doar DSP : Constanta, Dolj, Brasov si Arges

 

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

3.1.1.1

elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizata a datelor privind sanatatea lucratorilor

Nu

 

3.1.1.2

supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a alucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii

Da

13 formulare din Anexa nr.1 si 13 formulare din Anexa nr.2

3.1.1.3

evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena (percloretilena)

Nu

Nu au fost solicitări

3.1.1.4

riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala) la personalul angajat in unitatile sanitare in Romania

Da

5 fișe completate pentru 5 spitale din județ

3.1.2.1

expunerea profesională la radiaţii ionizante

 

Toate DSP judetene (raportare)

3.1.3.1

monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională

Da

Au fost semnalate și declarate 22 cazuri de boală profesională (Dg. Silicoză), a fost infirmat un caz cu Dg. Discopatie dorsală de etiologie profesională. Au fost semnate 7 certificate de concediu medical cu BP Cod indemnizație 03 - 103 zile, Cod indemnizație 04 - 48 zile

 

 

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

4.1.1.1

supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei

Da

 • Nr. chestionare: 0
 • Nr. persoane investigate: 50
 • Nr. probe analizate: 20

4.1.1.2

monitorizarea consumului de aditivi alimentari

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 5

 

4.1.2.1

monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 2
 • Nr. probe verificate: 18

4.1.2.2

monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 2
 • Nr. probe verificate: 173

4.1.2.3

monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe

Da

 • Nr. probe verificate: 10

4.1.2.4

monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 24
 • Nr. probe analizate (in functie de atributiile fiecarui DSP dupa cum se regasesc in metodologie): 24

4.1.2.5

monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 20
 • Nr. probe analizate (pentru DSP urile acreditate): 0

4.1.2.6

evaluarea valorii nutritive a alimentelor

Da

 • Nr probe recoltate si monitorizate (toate DSP): 27
 • Nr. probe analizate (DSP Harghita): 21

4.1.2.7

evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 7
 • Nr. probe analizate: 2

4.1.2.8

rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România

Da

 • Nr probe recoltate si analizate: 6
 • Nr. fise declarate: 1

4.1.2.9

evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante

Da

 • Nr. probe recoltate:1

4.13.1

verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 7
 • Nr. probe analizate (DSP Ialomita si CRSP Bucuresti)

 

 

Directia de Sanatate Publica HARGHITA

Data completarii 17.07.2017

 

RAPORT DE ACTIVITATE PN II – TRIMESTRUL II 2017

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

1.1.1.1

supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mari (Se raporteaza numai ce este prevazut in metodologie , nu si in alte activitati ale DSP)

Da

 

1.1.1.2

evaluarea calităţii apei de îmbăiere

Da

3 zone neamenajate, 6 probe

1.1.1.3

supravegherea calitatii apei de fântână si a apei arteziene de utilizare publica

Nu

 • Nr. fantani: 0
 • Nr. fantani analizate
 • nr. probe de apa

1.1.1.4

monitorizarea apelor potabile îmbuteliate altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor

Da

Nr. probe recoltate si trimise la analiza conform metodologiei: 7

1.1.1.5

supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici

Da

 • Nr. probe recoltate si trimise pentru analiza: 5

1.1.1.6

program de comparări interlaboratoare în domeniul calităţii apei potabile

nu

Numai in trim in care are loc intercompararea.

 

1.1.2

evaluarea impactului asupra sănătăţii a poluanţilor din aerul ambiant în mediul urban

Nu

 

1.1.3.1

supravegherea produselor cosmetice în relatie cu sănătatea umană

Da

-nr. probe recoltate si trimise spre analiza: 6

 

1.1.3.2

monitorizarea intoxicaţiilor acute accidentale cu monoxid de carbon, bauturi alcoolice, ciuperci sau alte produse care nu se incadreaza in categoria produselor chimice

Da

Numar fise (cazuri) completate si transmise : 3 fise

 

1.1.3.3

supravegherea produselor biocide

Da

 • Nr. probe recoltate si trimise spre analiza: 1

1.1.4.1

elaborarea unor criterii de evaluzare a riscurilor generate de obiective socio-economice asupra starii de sanatate si de confort a populatiei

nu

Chestionar completat pe baza unui nr. de …fise

1.1.4.2

monitorizarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală

Da

Activitate permanenta; este raportare trimestriala

 

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

2.1.1.1

monitorizarea radioprotecţiei pacientului în expunerea medicală la radiaţii ionizante

Da

 

2.1.1.2

supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante

Da

 

2.1.1.3

monitorizarea acivitatii de audit clinic al activităţii medicale cu radiaţii ionizante

nu

Numai la CRSP Cluj

2.1.1.4

informarea, educarea şi comunicarea pentru sănătate în domeniul radiaţiilor ionizante

Nu

Numai la CRSP Cluj

2.1.1.5

supravegherea nivelurilor de referinta in diagnostic in expunerile medicale la radiaţii ionizante

Da

 

2.1.2.1

supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM

Da

 • Nr probe recoltate: 10
 • Nr. probe analizate: 20

2.1.2.2

supravegherea conţinutului radioactiv al apelor minerale

Da

Nr probe recoltate: 5 - Nr. probe analizate: 10

2.1.3

supravegherea stării de sănătate a populaţiei din jurul obiectivelor nucleare

Nu

Doar DSP : Constanta, Dolj, Brasov si Arges

 

Nr.

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

3.1.1.1

elaborarea modelului de raport de medicina muncii ca instrument de colectare standardizata a datelor privind sanatatea lucratorilor

nu

 • Participare in trim II sau II la faza pilot de raport

3.1.1.2

supravegherea respectarii cerintelor minime legislative privind sanatatea si securitatea in munca a alucratorilor expusi la riscuri generate de vibratii

nu

Nr. Formulare 0

3.1.1.3

evaluarea expunerilor profesionale la tricloretilena si tetracloretilena (percloretilena)

nu

 • Nr chestionare 0

3.1.1.4

riscul contactarii tuberculozei pulmonare (ca boala profesionala) la personalul angajat in unitatile sanitare in Romania

nu

Nr chestionare 0

3.1.2.1

expunerea profesională la radiaţii ionizante

nu

Toate DSP judetene (raportare)

3.1.3.1

monitorizarea incidenţei bolilor profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională

Da

5 Fișe de declarare BP2, 3 Procese verbale de infirmare BP2 , 3 Certificate de concediu medical cu BP – 36 zile

 

 

METODOLOGIA

ACTIVITATE DESFASURATA (DA/NU) – SE REGASESTE IN COMPLETAREA MACHETEI DE INDICATORI – (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

NUMAR DE ANALIZE EFECTUATE/NUMAR DE PROBE RECOLTATE/NUMAR DE CHESTIONARE APLICATE/NUMAR DE FISE COMPLETATE (PE TRIMESTRUL DE RAPORTAT)

4.1.1.1

supravegherea stării de nutriţie şi a alimentaţiei populaţiei

nu

 • Nr. chestionare: 0
 • Nr. persoane investigate: 0
 • Nr. probe analizate: 0

4.1.1.2

monitorizarea consumului de aditivi alimentari

nu

 • Nr probe recoltate si trimise: 0

 

4.1.2.1

monitorizarea calităţii suplimentelor alimentare

nu

 • Nr probe recoltate si trimise: 0
 • Nr. probe verificate: 0

4.1.2.2

monitorizarea alimentelor tratate cu radiaţii

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 0
 • Nr. probe verificate: 74

4.1.2.3

monitorizarea alimentelor cu adaos de vitamine, minerale şi alte substanţe

Da

 • Nr. probe verificate: 19

4.1.2.4

monitorizarea apelor minerale naturale îmbuteliate (AMN);

nu

 • Nr probe recoltate si trimise: 0
 • Nr. probe analizate

(in functie de atributiile fiecarui DSP dupa cum se regasesc in metodologie)

4.1.2.5

monitorizarea nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 10
 • Nr. probe analizate (pentru DSP urile acreditate)

4.1.2.6

evaluarea valorii nutritive a alimentelor

nu

 • Nr probe recoltate si trimise : 0
 • Nr. probe analizate (numai DSP Ialomita si Buzau)

4.1.2.7

evaluarea riscului chimic şi bacteriologic al alimentelor cu destinaţie nutriţională specială

nu

 • Nr probe recoltate si trimise: 0
 • Nr. probe analizate: 0

4.1.2.8

rolul alimentului în izbucnirile de toxiinfecţii alimentare din România

nu

 • Nr probe recoltate si analizate: 0
 • Nr. fise declarate: 0

4.1.2.9

evaluarea aportului de substante excitante din bauturi energizante

nu

 • Nr. probe recoltate:0

4.13.1

verificarea respectării limitelor de migrare pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

Da

 • Nr probe recoltate si trimise: 7
 • Nr. probe analizate (DSP Ialomita si CRSP Bucuresti)