Tratament incorect sau neglijent aplicat de un medic unui pacient, care îi produce acestuia prejudicii de orice natură, în relație cu gradul de afectare a capacității fizice și psihice. (sursă - DEX Online)

Comisia funcţionează la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene

Comisia este alcătuită din 13 membri

(reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate public, reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate, reprezentanţi ai colegiului medicilor, reprezentanţi ai colegiului medicilor dentişti, reprezentanţi ai colegiului farmaciştilor, reprezentanţi ai ordinului asistenţilor şi moaşelor, expert medico-legal)

Comisia este condusă de directorul adjunct al autorităţii de sănătate publică judeţene

Legislație aplicabilă