Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
HOTĂRÂRE nr. 611 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
HOTĂRÂRE nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină
HOTĂRÂRE nr. 833 din 25 iulie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor collective
HOTĂRÂRE nr. 432 din 23 martie 2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici

LEGEA nr. 7/2004

18 Feb 2004

LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici*) - Republicare
LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) - Republicare