Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN nr. 2459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

H.G. 723/2011

20 Iul 2011

H.G. 723 din 20 iulie 2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

ORDIN MS nr. 27/2011

06 Iun 2011

ORDIN nr. 27 din 6 iunie 2011 privind aprobarea criteriilor microbiologice şi de igienă care se aplică produselor alimentare, altele decât cele menţionate în Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
ORDONANŢĂ nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
Regulamentul (CE) nr. 2023/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare
REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

ORDIN MS nr. 870/2006

17 Iul 2006

ORDIN MS nr. 870 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Listei cu alimentele şi ingredientele alimentare şi dozele maxime la care acestea pot fi tratate cu radiaţii ionizante, în vederea autorizării introducerii lor pe piaţă

ORDIN MS nr. 295/2006

27 Mar 2006

ORDIN nr. 295 din 27 martie 2006 privind aprobarea procedurii de notificare pentru alimentele cu destinaţie nutriţională specială care nu aparţin nici unei grupe dintre cele prezentate în Normele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002
REGULAMENTUL (CE) NR. 2073/2005 din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare - cu modificările ulterioare