Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

LEGEA nr. 98/2016

19 Mai 2016

LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice

LEGEA nr. 176/2010

01 Sep 2010

LEGEA nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
HOTĂRÂRE nr. 1085 din 11 septembrie 2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional

LEGEA nr. 161/2003

19 Apr 2003

LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
ORDONANŢĂ nr. 19 din 30 ianuarie 2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice

LEGEA nr. 52/2003

21 Ian 2003

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată
HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu

LEGEA nr. 677/2001

21 Noi 2001

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

LEGEA nr. 115/1996

16 Oct 1996

LEGEA nr. 115 din 16 octombrie 1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
LEGEA nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România