Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

LEGEA nr. 132/2010

30 Iun 2010

LEGEA nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
HOTĂRÂRE nr. 497 din 26 mai 2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar
HOTĂRÂRE nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

ORDIN MS nr. 75/2010

03 Feb 2010

ORDIN nr. 75 din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2009 de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor
de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

ORDIN MS nr. 962/2009

29 Iul 2009

ORDIN nr. 962 din 29 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor
HOTĂRÂRE nr. 826 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Planului-cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul A/H1N1
ORDIN nr. 2071 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Procedurii de notificare a schemelor de testare a competenţei pentru laboratoare de analize medicale
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişts, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România