Pagina maghiară se află în construcție

Redirecționare către pagina română în 5 secunde.

A magyar nyelvű oldal fejlesztés alatt van

Átiranyítás a román nyelvű oldalra 5 másodpercen belül.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Situația tratamentelor în străinătate finanțate de Ministerul Sănătății la nivelul județului Harghita în anul 2021

Situația dosarelor pentru tratamente în străinătate

Conform art. 3 alin. (11) al Ordinului 50. din 23 ianuarie 2004, în anul 2021:

    a) numărul solicitărilor înregistrate la direcţia de sănătate publică pentru trimiterea la tratament în străinătate: 2

    b) stadiul rezolvării dosarelor înregistrate, cu următoarele menţiuni:

  1. numărul dosarelor transmise comisiilor de specialitate teritoriale: 2
  2. numărul dosarelor pentru care s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile de specialitate recomandate de comisiile de specialitate teritoriale: 2
  3. numărul dosarelor transmise Ministerului Sănătăţii spre aprobare: 1 și 1 în curs de procesare
  4. numărul dosarelor aprobate de către Ministerul Sănătăţii: 1

    c) numărul dosarelor la care este consemnat nivel de prioritate - urgenţă medicală sau cu risc vital crescut (major): 2

    d) numărul dosarelor înregistrate pentru control medical: 0

    e) numărul dosarelor pentru care se solicită suplimentarea finanţării: 0